NAUCZYCIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻĘDOWICACH                

 

 

NAUCZYCIELE

DYREKTOR SZKOŁY

MAŁGORZATA KOZIOŁ

JĘZYK POLSKI

ANITA STACHOWSKA, JOLANTA BARON

JĘZYK NIEMIECKI

EDYTA KORONCZOK, MONIKA ŻUREK-CZAJKOWSKA

JĘZYK ANGIELSKI

MARIAN POLIWODA

W.O.S

MONIKA ŻUREK-CZAJKOWSKA

HISTORIA

KARINA GRYC, ANITA STACHOWSKA

MATEMATYKA

ERYKA KUBICA, HENRYK KOZUB, JUSTYNA GRZYWOCZ

FIZYKA

HENRYK KOZUB

INFORMATYKA

HENRYK KOZUB, KAROL GRACA

PRZYRODA

MAŁGORZATA KOZIOŁ

BIOLOGIA

GIZELA TRYBUŁA, MAŁGORZATA KOZIOŁ

CHEMIA

GIZELA TRYBUŁA

GEOGRAFIA

JADWIGA BREGUŁA

TECHNIKA

KAROL GRACA

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

IZABELA KARA¦

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

AGATA SPAŁEK

MUZYKA

KAROL GRACA

W.F

JADWIGA BREGUŁA, AGATA SPAŁEK

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 KRYSTYNA GRABIŃSKA, MAŁGORZATA JERUSZKA, BOŻENA MICHALIK

WDŻ

MAŁGORZATA JERUSZKA

PEDAGOG

BEATA ¦MICH

¦WIETLICA

BEATA ¦MICH, JADWIGA BREGUŁA

RELIGIA

KARINA GRYC

BIBLIOTEKA

BOŻENA MICHALIK

LOGOPEDA

JOLANTA BARON