OGŁOSZENIA !!!

Informuję że w razie problemów natury technicznej związanych z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego lub platformy Microsoft 365 można się skontaktować ze mną drogą e-mailową (tak jak do tej pory)lub korzystając z numeru telefonu 508236365. Postaram się w miarę moich możliwości pomóc w rozwiązywaniu napotkanych trudności.  Karina Gryc

..............................................................................................................................................................................................

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki - dr hab. Przemysława Czarnka - od 18.01.2021 zostaje wznowiona nauka stacjonarna w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS. Klasy 4-8 - kontynuują nauczanie zdalne na platformie Ms Teams.

..............................................................................................................................................................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, Od 1 września 2020 roku funkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny. Jest on jedyną obowiązującą formą dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia. W związku z powyższym, na najbliższym spotkaniu z rodzicami, zostaną przekazane Państwu  dane dostępowe (loginy i hasła) do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. Mając na względzie ułatwienie Państwu pierwszego kontaktu z portalem i aplikacją mobilną LIBRUS, zamieszczamy poniżej odnośniki do instrukcji zakładania konta oraz powiązania ich z dziennikiem elektronicznym LBRUS Synergia https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/pierwsze-kroki-z-aplikacja-librus-instrukcja   Uwaga Wersja programu Synergia Librus na telefony i tablety jest  WERSJĄ OKROJONĄ!  Dopiero po opłaceniu dostępu do aplikacji będziemy mieli możliwość dostępu do wszystkich funkcji (np. Wiadomości).  Wersja na komputery stacjonarne (laptopy) jest w pełni funkcjonalna i darmowa.   

..............................................................................................................................................................................................

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniach 21-22. 09.2020 r. odbędą się w szkole spotkania z rodzicami.

W związku z wprowadzeniem e – dziennika prosimy bardzo o przybycie jednego rodzica. Otrzyma on indywidualny kod dostępu (hasło i login).

Ze względu na konieczność zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa nie będzie spotkania ogólnego. Prosimy Państwa, aby w czasie pobytu na terenie szkoły mieć założone maseczki, zachować bezpieczny dystans i zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.

Harmonogram wywiadówek

·         Kl. I                       22.09.2020 wtorek godzina 16.30 wejście od strony świetlicy,

·         Kl. II                      21.09.2020 poniedziałek godzina 16.30 wejście od strony świetlicy,

·         Kl. III                     21.09.2020 poniedziałek godzina 16.15 wejście od strony świetlicy,

·         Kl. IV                     21.09.2020 poniedziałek godzina 16.00 wejście główne

·         Kl. V                      22.09.2020 wtorek godzina 16.30 wejście główne

·         Kl. VI                     22.09.2020 wtorek godzina 17.00 wejście główne,

·         Kl. VII A                22.09.2020 wtorek godzina 16.30 wejście boczne,

·         Kl. VII B                22.09.2020 wtorek godzina 17.00 wejście boczne,

·         Kl. VIII                  21.09.2020 poniedziałek godzina 17.00 wejście boczne.

..............................................................................................................................................................................................

W lutym br. gmina, jako organ prowadzący, zawarła porozumienie z Indywidualną Praktyką Stomatologiczną Wójcik Ewa dotyczącą świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych z siedzibą na terenie gminy Zawadzkie. Informuję, że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy w gabinecie dentystycznym prowadzonym w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 7, od poniedziałku do piątku. Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji w recepcji gabinetu pod numerem telefonu 604 464 528.

Dyrektor Publicznej Szkoły w Żędowicach mgr inż. Małgorzata Kozioł

.........................................................................................................................................................................................

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach odbędzie się:

 • o godzinie 9.00 dla klas II – VIII;

 • o godzinie 11.00 dla klasy I.

 Wszyscy uczniowie przychodzą w maseczkach. Do szkoły uczniowie wchodzą następującymi wejściami:

 • kl. II-III wejście do budynku klas młodszych;

• kl. IV – VI wejście główne do szkoły;

• kl. VII – VIII wejście boczne do szkoły.

O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy na nią wszystkich uczniów

.....................................................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klasy I odbędzie się 1 IX 2020 r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach. W związku z obecną sytuacją związaną z Covid-19 na rozpoczęciu roku z dzieckiem może być obecny tylko jeden rodzic. Do szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Do budynku należy wejść bocznym wejściem (od strony przejścia na boisko szkolne), zdezynfekować ręce i przejść schodami na salę gimnastyczną. Wszyscy Rodzice muszą mieć osłonę na usta i nos. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu 1,5 m od drugiej osoby. Prosimy także o zabranie długopisu.

Uwaga!

Tyty” dla Pierwszoklasistów należy dostarczyć w czwartek (27.08.2020r.) w godz. od 8.00 do 14.00. Prosimy nie wchodzić do szkoły a podpisane „tyty” zostawić na stoliku przy wejściu do budynku głównego. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31lipca w godz. od 9.00 do 10.00 będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminów. Bardzo prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.

Nie zapomnijcie o maseczkach i własnym długopisie.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy uczniowie!

26 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego. Ze względu na pandemię nie spotkamy się wszyscy na dorocznej uroczystości. Wychowawcy klas spotkają się z Wami według określonego harmonogramu w celu rozdania świadectw:

9.00 – 9.45 – klasa VIII, w sali gimnastycznej wejście z tyłu szkoły,

10.00 – 10.30 – klasa VII, w sali gimnastycznej wejście z tyłu szkoły,

10.40 – 11.10 - klasa VI a , pracownia matematyki, wejście z tyłu szkoły,

10.40 – 11.10 – klasa VI b w sali gimnastycznej wejście z tyłu szkoły,

11.20 - 12.10 - klasa V w sali gimnastycznej wejście z tyłu szkoły,

11.00 – 11.30 - klasa IV w pracowni muzycznej wejście główne

9.00 – 9.30 - klasa III w budynku I –III

10.00 - 10.30 – klasa II w budynku I –III

12.00 – 12.30 - klasa I w sali gimnastycznej wejście z tyłu szkoły

Uwaga!!!

1. Wszyscy uczniowie muszą mieć maski i rękawiczki.

2. Zachowujemy odstęp 2 m od siebie

3. Nie gromadzimy się na placu szkolny.

4. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

5. Udział w rozdaniu świadectw nie jest obowiązkowy

6. Można odebrać świadectwo 29 czerwca w godzinach od 10.00 -12.00

lub we wrześniu. Świadectwa nie będą wydawane w innym terminie.

7. 31 lipca uczniowie klasy VIII odbiorą zaświadczenia, o godzinie odbioru poinformujemy.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż przymiarka mundurków dla uczniów przyszłej pierwszej klasy oraz dla chętnych uczniów pozostałych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach odbędzie się 22.06.2020 r. o godz.16:30 w świetlicy szkolnej.

Koszt mundurka to 64,00 złotych - płatne w czasie przymiarki.

Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z procedurami!

Dyrektor PSP Żędowice

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

             Drodzy Rodzice, Uczniowie i Uczennice klasy VIII, 9 czerwca 2020r. o godz. 14.00 odbędzie się pokaz dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych odnośnie rekrutacji. W związku z tym  udostępniamy link do tego wydarzenia. Proszę również o zamieszczenie informacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły.

 Beata Śmich

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedury dla biblioteki szkolnej w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie pandemii - obowiązują od 25.05.2020  

Poniższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.  

ORGANIZACJIA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach, ewentualnie przyłbicy podczas wykonywania obowiązków.  

2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).  

3.Wietrzenie pomieszczeń.  

4. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.  

5. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba oddająca książki  

6. Godzin otwarcia biblioteki zgodnie z harmonogramem.  

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 2 tygodnie i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.  

 

HAMONOGRAM PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 

1. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.  

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.  

3. Zwroty będą się odbywać w ściśle określonych terminach w godzinach 8:00-12.00.  

 W dniu 15 czerwca – książki i podręczniki uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej  

Klasa 5            8.00 -    9.00 

Klasa 4   9.00 -    9.30 

Klasa 3   9.30 -  10.00 

Klasa 2          10.00  10.30 

Klasa 1          10.30  11.30 

 

W dniu 19 czerwca – książki i podręczniki uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej  

 Klasa 6a         8.00-   9.00 

 Klasa 6b         9.00- 10.00 

 Klasa 7         10.00- 11.00 

 Klasa 8         11.00- 12.00 

O terminie zwrotu książek , wychowawcy klas poinformują uczniów drogą mailową. 

4. Przyjęte książki będą odkładane w wyznaczonym miejscu( sala korekcyjna).  

5. Chcąc zwrócić książki należy udać się do drzwi głównych wejściowych. 

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.  

7. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans 2m. 

8. Z podręczników  należy usunąć foliowe okładki oraz notatki i dodatkowe kartki. Należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia.  

9.Komplet zwracanych podręczników i książki, należy umieścić w oddzielnych foliowych workach Przykleić na nim kartkę z wyraźnym napisem zawierającym imię i nazwisko ucznia, klasą. 

 Nie zwracamy materiałów ćwiczeniowych.  

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji braku podręcznika lub stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest, zgodnie z umową, odkupić podręcznik.  

11. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń można kierować na adres e-mail bibliotekarza: bmichalik@pspzedowice.onmicrosoft.com

Szanowni Rodzice

     zgodnie z kalendarzem szkolnym 5 maja 2020 roku odbędą się spotkania z rodzicami. Oczywiście ze względu na zaistniałą sytuację, będzie to wywiadówka online. W poniedziałek (4.05.2020) wychowawcy przekażą zestawienia ocen uczniów na ich adresy mailowe na platformie Microsoft Office 365. Prosimy o odesłanie emaila zwrotnego z potwierdzeniem zapoznania się z przesłaną informacją. W przypadku pytań, wątpliwości czy też chęci uzyskania informacji o dziecku, w poniedziałek będzie można uzgodnić formę i godzinę rozmowy z konkretnym nauczycielem. Adresy mailowe nauczycieli dostępne są na Facebooku i stronie szkoły: http://www.zsgzedowice.zawadzkie.pl/strony/adresy.htm

We wtorek (5.05.2020) w godzinach od 16.00 do 18.00 wszyscy nauczyciele będą dostępni do umówionego kontaktu z Państwem.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ, GDY COŚ CIĘ MARTWI, MASZ JAKIŚ PROBLEM

mkoziol@pspzedowice.onmicrosoft.com

pedagogpspzedowice@gmail.com

TEL: 774622O95

PSYCHOLOG –TERAPEUTA

TEL: 662257889

TEL: 77 461 30 26

TEL: 616 111

www.116111.pl/napisz

TEL: 0800 080 222

www.liniadzieciom.pl

TEL.800 080 222

TEL: 800 12 12 12

TEL: 800 100 100

www.800100100.pl

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Szanowni Rodzice, Udostępniając dziecku komputer, telefon, tablet ustalcie zasady bezpiecznego korzystania z danego urządzenia. Wiele wskazówek na ten temat znajdziecie na stronie www.sieciaki.pl w zakładce „Dla Rodziców i Nauczycieli”. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało publikację „Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół”. W poradniku znajdziecie treści dotyczące zdalnego nauczania oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem dziecka w  Internecie. Wiele ciekawych artykułów, filmików edukacyjnych znajdziecie również na stronie https://ose.gov.pl zakładki „Bezpieczni w Internecie”, „Pakiety edukacyjne”, „Materiały dla Rodziców i Opiekunów”. 

Rodzicu, udostępniając dziecku komputer, telefon, tablet zadbaj o jego bezpieczeństwo

Korzystaj z „kontroli rodzicielskiej”

Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki może pojawić się strona lub aplikacja, która nie jest przeznaczona dla dzieci.

Towarzysz dziecku podczas korzystania z Internetu

Podczas nauki dziecko może trafić na informacje, które wzbudzą w nim niepokój lub będą trudne do zweryfikowania. Omów taką sytuację i wyjaśnij, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu naszej uwagi lub zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

Wytłumacz, jak działają reklamy

 Wyjaśnij dziecku, dlaczego dajemy się łatwo zmanipulować. Pokaż, że reklamy są profilowane dla konkretnego użytkownika.

Wyjaśnij, co to są prawa autorskie

Dzieci nie zawsze wiedzą czym są prawa autorskie i w jaki sposób korzystać z zasobów Internetu zgodnie z prawem.  

Wytłumacz, co to jest ochrona danych

 Dzieci powinny mieć świadomość, że logowanie się do różnych stron bez przeczytania regulaminu, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, może okazać się niebezpieczne.  

Zadbaj o świadomość prawną dziecka

Podczas pracy przy komputerze dziecko jest narażone na nieumyślne złamanie prawa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy nieświadomie udostępnia dane osobowe lub wizerunek innych osób.

Kontroluj czas spędzany przez dziecko przy komputerze

Nadmierne korzystanie z komputera skutkuje problemami z koncentracją, nauką, zdrowiem fizycznym.

Interesuj się, z kim kontaktuje się  dziecko

 Korzystając z Internetu, dzieci są narażone na kontakty z osobami, które nie zawsze mają dobre intencje. Informujmy właściwe organy o próbach kontaktu ze strony obcych osób oraz różnych formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby), zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.  

Sprawdź kategorię wiekową gier

Gry zawierają czasami sceny przemocy, hazardu, pornografii. Oznaczenia wieku i treści zawartych w grze, są umieszczone na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

Interesuj się i rozmawiaj z dzieckiem

Dzieci czasami nie mówią o pewnych sprawach, ponieważ obawiają się naszych reakcji. Obawiają się, że wprowadzimy „szlaban na komputer”. Zachęcajmy je do tego, aby nie bały się pytać i mówić otwarcie, nawet o trudnych rzeczach. Przekonujmy dzieci, że zawsze mogą na nas liczyć.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Ósmoklasiści,

Od poniedziałku do środy Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje zdalny próbny egzamin ósmoklasisty.

Nasza szkoła również do niego przystąpi. Chcemy dać Wam możliwość sprawdzenia siebie na kilka tygodni przed egzaminem. Dlatego proszę, tak to potraktujcie. Piszcie samodzielnie, nie korzystajcie z żadnych pomocy, internetu, wsparcia rodzeństwa, rodziców, itd. Odpowiedzialność za samodzielność Waszej pracy spoczywa na Was. Wasze prace zostaną sprawdzone, a więc otrzymacie odpowiedź zwrotną od nauczycieli „jak Wam poszło”, ale tylko informacyjnie ile punktów otrzymaliście i które zadania wykonaliście dobrze. 

Za Wasze prace NIE OTRZYMACIE ocen.

Z arkuszami będziecie pracować w domu, przed komputerem. Jeśli macie możliwość wydruku i wolicie rozwiązywać arkusz w wersji papierowej – jest to dopuszczalne. ALE! Odpowiedzi do nauczycieli będziecie wysyłać elektronicznie, w specjalnych zeszytach rozwiązań. A więc w takim przypadku będziecie musieli przenieść swoje odpowiedzi z wersji papierowej na elektroniczną.

W tych trzech dniach, nie będziecie otrzymywać nowych materiałów do nauki. Czas po zakończeniu pracy z arkuszem wykorzystajcie pożytecznie, np. na powtórkę, wyrównanie zaległości, odpoczynek, ciekawą lekturę, ćwiczenia fizyczne.

Jak to będzie wyglądało i jak przystąpić do egzaminu?

1.      Zacznij ok 8.45. Przygotuj się. Włącz komputer, wycisz telefon, przygotuj swoje miejsce pracy.

2.      O godzinie 9.00 na stronie www.cke.gov.pl oraz na stronie www.oke.wroc.pl

, każdego dnia do pobrania będą arkusze na dany dzień. W poniedziałek i wtorek pobieracie dwa dokumenty arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności oraz zeszyt rozwiązań.

W środę gdy będzie egzamin z języka obcego pobieracie arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności, zeszyt rozwiązań oraz plik dźwiękowy z nagraniem mp3 z języka który zadeklarowaliście na egzamin (niemiecki lub angielski).

3.      Gdy pobierzecie arkusze wyznaczacie sobie czas równoznaczny z czasem egzaminu tj.

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut.

i sami jesteście odpowiedzialni za jego przestrzeganie.

4.      Gdy wyznaczony czas minie przesyłacie uzupełnione zeszyty rozwiązań do nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

pierwszego dnia – p. A. Stachowska na adres: astachowska@pspzedowice.onmicrosoft.com;

drugiego dnia – p. E. Kubica na adres: ekubica@pspzedowice.onmicrosoft.com;

trzeciego dnia – p. M. Poliwoda na adres: mpoliwoda@pspzedowice.onmicrosoft.com albo

                       p. E. Koronczok na adres: ekoronczok@ pspzedowice.onmicrosoft.com

UWAGA! Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz miał możliwości przystąpienia do egzaminu wg. opisanych powyżej kroków, proszę o kontakt z nauczycielami danych przedmiotów na adresy podane powyżej.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Drodzy Rodzice i Uczniowie kl. 8 Od 30 marca do 1 kwietnia przystąpicie do próbnego egzaminu ósmoklasisty

komunikat CKE

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

  korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

  w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

 podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

Strona 2 z 2  w postaci komentarzy w pliku

– w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym. Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;

 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;

 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;

 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

  osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Rodzice!

     Wznawiamy pracę zdalną z uczniami, będziemy korzystać z platformy Microsoft Office 365. Mając na względzie możliwości sprzętowe i prędkość Internetu, główną formą współpracy będzie kontakt emaliowy. Ponieważ musimy uruchomić sieć połączeń, każdy uczeń otrzyma za pośrednictwem wychowawcy i łącznika klasy „służbowy” adres mailowy i tymczasowe hasło. Proszę o zalogowanie na platformę i nadanie nowego hasła – szczegółowe instrukcje zostaną przesłane wraz z listą mailową. W ten sposób każdy nauczyciel i każdy uczeń/każda klasa będą mogli się komunikować i łączyć. Mając na względzie Państwa sugestie, postaramy się dostosować ilość materiału do możliwości uczniów. Zostanie również określony czas pracy nauczycieli w godzinach popołudniowych, szczególnie w kl. I–III. Prosimy o informacje na bieżąco do wychowawców w przypadku wystąpienia problemów. Mamy również obowiązek oceniania uczniów, zasady określi każdy nauczyciel w ramach opracowywanej partii materiału. Proszę o informację (do wychowawców) czy występują problemy sprzętowe, tzn. czy w każdym domu jest sprzęt komputerowy. I jeszcze jedno wyjaśnienie, proszę zwrócić uwagę na fakt, że niektóre przedmioty są w wymiarze 1 godz./tydzień i to w piątek, dlatego materiały były wysyłane w ubiegłym tygodniu. Dziękuję Państwu za zrozumienie. Proszę o współpracę. Życzę wszystkim zdrowia. Pozdrawiam również wszystkich uczniów.

Małgorzata Kozioł

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dzień dobry Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

Przesyłamy link do kilkuminutowego filmu edukacyjnego na YouTube dla dzieci i dorosłych. W prostych słowach przybliża on pojęcia związane z koronawirusem. Filmik może być dobrą pomocą w zrozumieniu czym jest wirus i dlaczego jest dla nas groźny https://youtu.be/H0mx90NbvuM

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli,

Kontakty z pedagogiem szkolnym Beatą Śmich możliwe są codziennie w godzinach od godziny 11.00 do 16.00 na udostępnionej przez szkołę platformie oraz za pośrednictwem poczty mail pedagogpspzedowice@gmail.com. Bardzo prosimy o informacje, jak radzicie sobie w tej nowej sytuacji i czy w czymś możemy pomóc. Zgłaszajcie jeśli występują jakieś problemy.

Beata Śmich

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dzień dobry,

Drodzy Uczniowie i Rodzice witam Was serdecznie. Obecna sytuacja wprowadziła w nasze życie nagłe zmiany. To normalne, że w takich okolicznościach większość z nas czuje niepewność, lęk, czasami zdenerwowanie. Reagujemy różnie, niektórzy bardzo emocjonalnie, inni „odrzucają” docierające informacje lub je bagatelizują. Najlepiej podejść do sprawy zadaniowo, czyli zastanowić się co mogę zrobić, żeby sobie pomóc. Z informacji, jakie docierają wynika, że nie zawsze potrafimy sobie właściwie zorganizować naukę. Dlatego przygotowałam kilka wskazówek, które może to ułatwią.

O czym warto pamiętać

1. Wyśpij się porządnie – to, że nie chodzimy do szkoły nie musi oznaczać, że kładziemy się spać po północy.

2. Ustal stały plan dnia, zaplanuj codzienną dawkę nauki. Zwykle zaczynaliśmy rano, więc nasz organizm jest do tego przyzwyczajony.

3. Zrób listę zadań – skreślaj każde, które już wykonałeś. Wykonuj jedno zadanie na raz.

4. Pracuj małymi „odcinkami” np. 30 -40 minut pracy, 10 minut przerwy.

5. Nie odkładaj pracy na jutro.

6. Przeplataj przedmioty mniej interesujące z tymi, które są dla Ciebie ciekawsze. Zaczynaj od rzeczy łatwiejszych, potem skup się na trudniejszych, na koniec znowu te proste.

7. Koncentracja to podstawa – wyłącz telewizor, powiadomienia na komórce, nie słuchaj ulubionej muzyki (z pewnością „odpłyniesz”). Ciekawostka – skupieniu sprzyja muzyka barokowa, Bach, Mozart, odgłosy natury.

8. Znajdź swój sposób uczenia się. Jeśli Ci to pomaga - podkreślaj, oglądaj, rysuj, słuchaj, układaj wierszyki, dotykaj, ruszaj się.

9. Zadbaj o miejsce do pracy – chaos na biurku, to chaos w głowie. Trudniej się skoncentrować, jeśli ciągle przerywasz pracę. Przygotuj wszystko co będzie Ci potrzebne. Nie zapomnij o wodzie do picia, drobnych przekąskach (np. orzechy). Przed pracą wywietrz pomieszczenie, w którym się uczysz.

10. Staraj się pracować samodzielnie, rodzice też mają swoje obowiązki. Jeśli zrobisz coś źle, to przecież NIC SIE NIE STANIE. Wynotuj, co sprawia Ci trudność, po powrocie do szkoły z pewnością do tego wrócicie. Zawsze też możesz skontaktować się ze swoim nauczycielem i prosić o pomoc.

11. Wyznaczaj sobie nagrodę za wykonaną pracę.

12. Przemyśl swoją strategię na stres (więcej o tym następnym razem).

13. Myśl pozytywnie, nie marudź. Dobre nastawienie – to połowa sukcesu.

14. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, wypoczynku, spacerze. Na szczęście większość z Was mieszka w domkach wolnostojących, więc można odpoczywać w ogrodzie, jeśli tylko sprzyja temu pogoda.

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i proszę o informacje, jak sobie radzicie.

Pedagog Beata Śmich

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja1.

Szanowni Państwo,

proszę o przestrzeganie zaleceń dotyczących kwarantanny związanej z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, pozostanie w domach, zminimalizowanie kontaktu z osobami spoza gospodarstwa domowego, monitorowanie swojego stanu zdrowia i informowanie o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez COVID-19 bądź objęcia kwarantanną, na adres mailowy: zsgzedowice@wp.pl z dopiskiem PILNE.

Dyrektor PSP w Żędowicach

Małgorzata Kozioł

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja 2.

Szanowni Rodzice / Drodzy Uczniowie,

do dnia 25.03.2020 r. wszystkie szkoły w kraju pozostają zamknięte, jednak rok szkolny trwa nadal, a edukacja i nauczanie zmienią jedynie swoją formę. Nauczyciele PSP w Żędowicach przygotowują na bieżąco materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu, które są przesyłane na adresy mailowe przewodniczących klas – do dalszego rozesłania. Nie jest to czas wakacyjny dla żadnej ze stron.

Rodzicu, wspieraj i motywuj swoje dziecko do pracy w domu, zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami i wymaganiami.

Uczniu, nie odpuszczaj – działaj!

Wszelkie pytania proszę kierować do wychowawców.

Dyrektor PSP w Żędowicach

Małgorzata Kozioł

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rodzice !!!

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego informujemy, że w dniach:

- 12-13 marca 2020 r. nie będzie lekcji w szkole, sprawowana będzie opieka nad uczniami, który nie mają opieki w tych dniach

- 16-25 marca szkoła będzie całkowicie zamknięta.

Rodzice dziecka do 8 roku życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

........................................................................................................................................................................................

Program dla szkół -informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne. Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji potwierdzającej udostępnienie ww. listu rodzicom do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na adres siedziby szkoły.
Z poważaniem
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,   

Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując  w ramach Programu działania edukacyjne. 

W ramach uczestnictwa w Programie nasza szkoła ma zawartą umowę z dostawcą, który dostarcza owoce  i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez  12 tygodni, łącznie:  42 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe/przeciery owocowe,  40 porcji mleka i produktów mlecznych. Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie  w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem  z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.     

Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizującego Program:  http://www.kowr.gov.pl/program-dlaszkol/program-dla-szkol. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLASY VIII

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapraszają zainteresowanych rodziców na konferencję „Zawodowe drogowskazy”, która odbędzie się 10.03.2020 o godz. 11.30 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Bliższe informacje na ww. temat  oraz zaproszenia na konferencję można uzyskać w szkole u pedagoga szkolnego Beaty Śmich.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

7 lutego o godzinie 17:00 odbędą  się spotkania z rodzicami podsumowujące pracę w I półrocze.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo !

13 stycznia 2020 /poniedziałek/ odbędą się spotkania nauczycieli z rodzicami w celu przekazania informacji o ocenach prognozowanych na koniec I półrocza.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

18 listopada 2019 roku w godz.17.00-18:00 odbędą się indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami. Zapraszamy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zebranie organizacyjne z rodzicami

Szanowni Państwo !

16 września /poniedziałek/ odbędą się pierwsze bardzo ważne spotkania z rodzicami.

Harmonogram:

16:30- rodzice uczniów klas 4

17:00- ogólne zebranie wszystkich rodziców

17:30- spotkania z wychowawcami

17:45- spotkania Trójek Klasowych z Zarządem Rady Rodziców

Zapraszamy

dyr. M.Kozioł

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

 Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 16.09.2019 można składać wnioski o stypendium szkolne. Obowiązuje kryterium dochodowe 528 zł na osobę w rodzinie.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

      Szanowni Rodzice informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem można składać wnioski o świadczenie dla ucznia na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu Dobry Start  (300zł).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

     Dyrektor PSP Żędowice informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach. Zamówione mundurki szkolne będą do odbioru od 29 sierpnia w sekretariacie.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

Rogi obfitości tzw. "Tyty" można składać w sekretariacie szkoły w dniach 29 i 30 sierpnia w godz. od 8.00 do 15.00

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E !

           Informuję, iż przymiarka mundurków dla uczniów przyszłej pierwszej klasy oraz uczniów pozostałych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach odbędzie się 11.06.2019 r. o godz.16:30 w świetlicy szkolnej.

                        Koszt mundurka to 62,00 złotych  -  płatne w czasie przymiarki.

                                                                                                                                              Dyrektor PSP Żędowice

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja od kuratora!

Drodzy uczniowie , szanowni rodzice w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, przypominam o zachowaniu daleko idącej profilaktyki w celu wyeliminowania ich w rejonie działania Państwa szkół. W związku z powyższym zalecam wdrożenie działań uczulających uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć. Istotnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zachowanie asertywnej postawy młodych ludzi wobec obcych, którzy proponują przejazd samochodem, ofiarowują prezenty, a szczególnie artykuły spożywcze, co może być kluczowym dla ich bezpieczeństwa. Przypomnieć należy również rodzicom o obowiązku opieki nad dziećmi najmłodszymi, szczególnie po zakończeniu zajęć szkolnych.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice!

  W poniedziałek 10 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się ważne spotkanie wszystkich rodziców kl. VIII i III gimnazjum z dyrektorem ZSP w Zawadzkiem. Bardzo prosimy o niezawodne przybycie  wszystkich rodziców kl. VIII i III gimnazjum.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Szanowni Rodzice!

Zgodnie z kalendarzem szkoły z dnia 14.09.2018r. przypominamy rodzicom i zapraszamy na wywiadówki końcoworoczne 13 maja o godzinie 17:00. Wychowawcy przekażą informacje o ocenach prognozowanych na koniec roku.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z pismem Opolskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5551.2.2019 z dnia 22.02.2019 r. informującym o zamiarze zorganizowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty nieodpłatnego wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego, proszę o  informację, czy są Państwo zainteresowani udziałem dziecka w wieku od 7 do 15 roku życia się udziałem w w/w nieodpłatnym wypoczynku. Zgodnie z treścią w/w pisma informuję, że pierwszeństwo w korzystaniu  z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci: 1) objęte pieczą zastępczą, 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:      

 a)z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,     

 b) samotnie wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

Przedmiotowa informacja będzie podstawą do przyznania ilości miejsc na planowanym nieodpłatnym wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy. Proszę o przekazanie informacji telefonicznie lub osobiście w terminie do dnia 7 marca 2019 r.  

Z poważaniem

 Małgorzata Kozioł Dyrektor Publicznej  Szkoły w Żędowicach

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o niezawodne przybycie w celu omówienia ważnych tematów wychowawczych.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1)    16.30 – spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów ki. IV

2)    17.00 – spotkanie ogólne, przekazanie spraw organizacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

3)    17.30 – spotkania z wychowawcami klas, wybory do klasowych rad rodziców

4)    18.00 -  zebranie rady rodziców

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tyty dla pierwszoklasistów odbierane będą w sekretariacie szkoły w dniu 31.08.2018 od godz. 8:00 do godz. 15:00.Zamówione mundurki szkolne już są do odbioru w sekretariacie.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................