OGŁOSZENIA !!!   

 

21 maja o godz.17:00 odbędą się wywiadówki klasowe i spotkania z nauczycielami.