OGŁOSZENIA !!!   

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o niezawodne przybycie w celu omówienia ważnych tematów wychowawczych.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1)    16.30 – spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów ki. IV

2)    17.00 – spotkanie ogólne, przekazanie spraw organizacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

3)    17.30 – spotkania z wychowawcami klas, wybory do klasowych rad rodziców

4)    18.00 -  zebranie rady rodziców

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tyty dla pierwszoklasistów odbierane będą w sekretariacie szkoły w dniu 31.08.2018 od godz. 8:00 do godz. 15:00.Zamówione mundurki szkolne już są do odbioru w sekretariacie.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................