Rok szkolny 2017/2018

UWAGA !!!

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie otrzymują podręczniki bezpłatnie.

Prosimy rodziców wymienionych poniżej klas o zakupienie podręczników i ćwiczeń do przedmiotów dodatkowych : religia - klasy wszystkie , do  j. mniejszości kl. III SP tylko ćwiczenia a kl . IV,V,VI  zgodnie z wykazem.

           WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2017/18

Kl. I

Marcin Wilczek

Czekając na Jezusa

Św. Krzyża

WK/1-3/2013

 

 Kl. II

Marcin Wilczek, Edyta Bem, Leonia Pyrek

Poznajemy naszego Boga

Św. Krzyża

404/2013

 

  Kl. III

Marcin Wilczek, Edyta Bem, Leonia Pyrek

Przyjmujemy Pana Jezusa

Św. Krzyża

488/2014

 Kl. IV

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Zapowiedź Zbawienia

Św. Krzyża

4882014

Kl. V

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Jezus Chrystus    jest Zbawicielem

Św. Krzyża

411/2015

Kl. VI

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Kościół wspólnotą zbawionych

Św. Krzyża

296/2016

 Kl. VII

Maria Baron, Marcin Ogiolda

 Droga wspólnoty zbawionych

Św. Krzyża

575/2017/I

Kl. II Gimnazjum

Władysław Kubik

Jestem z Wami

WAM

1962/20125

Kl. III Gimnazjum

Władysław Kubik

Chodźmy razem

WAM

927/2013

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO JEZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

Język niemiecki  mniejszości narodowej do kl. III SP

 

" Ich und du"  - tylko ćwiczenia do kl. III  -  ( podręczniki są w szkole)

 

 

 

 

Niemiecki

Kl. IV

 

 M. Kozubska

 E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

„Ich und du” Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4

 + Zeszyt ćwiczeń  ( podstawowy)

 

 

PWN

 

 

808/1/2017

 

 

Niemiecki

Kl. V

 

M. Kozubska

E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 5

+ Zeszyt ćwiczeń

 

 

PWN

 

 

383/2/2012

 

 

Niemiecki

Kl. VI

 

M. Kozubska

 E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 6 

+ Zeszyt ćwiczeń

 

 

 

PWN

 

 

383/3/2012

 

Uchwała Nr 4/2016/2017


Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach
z dnia 29.08.2016 r.
w sprawie opinii dotyczącej programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny

 

Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli i zespoły nauczycieli programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny w roku szkolnym 2016/2017

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 

Podpis Przewodniczący
Rady Pedagogicznej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Szkolny Zestaw Programów

rok szkolny 2014/2015

KLASY 1 -3


 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Religia

ZSG 5 R/I/N

Edukacja wczesnoszkolna 

ZSG 1 EW/1/N

j. angielski

ZSG 1 A/1/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 1 MN/1/N

 

KLASA 4

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M/II/N

Zajęcia techniczne

ZSG ZTC/II/N

Religia

ZSG 5 R/II/N

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II/N

j. angielski

ZSG 4 A/II/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II/N

j. polski

ZSG 8 P/II/N

Przyroda

ZSG 13 Prz/II/N

Zajęcia komputerowe

ZSG XZK/II/N

Muzyka

ZSG 14 Muz/II/N

Plastyka

ZSG 9 Pl/II/N

W-F

ZSG 16 WF/II/N

 

KLASA 5

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/II/N

Technika

ZSG 19 Tch/II/N

Religia

ZSG 5 R/II/N

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II/N

j. angielski

ZSG 4 A/II/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II/N

j. polski

ZSG 8 P/II/N

Przyroda

ZSG 13 Prz/II/N

Muzyka

ZSG 14 Muz/II/N

Plastyka

ZSG 9 Pl/II/N

W-F

ZSG 16 WF/II/N

Zajęcia komputerowe

ZSG XZK/II/N

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/II

Zajęcia techniczne

ZSG ZTC/II/N

 

KLASA 6

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/II

Religia

ZSG 5 R/II

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II

j. angielski

ZSG 4 A/II

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II

j. polski

ZSG 8 P/II

Przyroda

ZSG 13 Prz/II

Informatyka

ZSG 15 In1/II

W-F

ZSG 16 WF/II

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/II

 

KLASA 1 GIMNAZJUM

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Zajęcia techniczne

ZSG 19 Tch1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

Muzyka

ZSG 14 Muz/III

Plastyka

ZSG 9 Pl/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

Informatyka

ZSG 15 In1/III

Zajęcia artystyczne

ZSG 26 ZA/III

 

KLASA 2 Gimnazjum

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Zajęcia techniczne

ZSG 19 Tch1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

WOS

ZSG 20 WOS/III

Informatyka

ZSG 15 In1/III

Zajęcia artystyczne

ZSG 26 ZA/III

 

KLASA 3 Gimnazjum

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

Edukacja dla bezpieczeństwa

ZSG 24 Edb/III