Rok szkolny 2017/2018

UWAGA !!!

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie otrzymują podręczniki bezpłatnie.

Prosimy rodziców wymienionych poniżej klas o zakupienie podręczników i ćwiczeń do przedmiotów dodatkowych : religia - klasy wszystkie , do  j. mniejszości kl. III SP tylko ćwiczenia a kl . IV,V,VI  zgodnie z wykazem.

           WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2017/18

Kl. I

Marcin Wilczek

Czekając na Jezusa

Św. Krzyża

WK/1-3/2013

 

 Kl. II

Marcin Wilczek, Edyta Bem, Leonia Pyrek

Poznajemy naszego Boga

Św. Krzyża

404/2013

 

  Kl. III

Marcin Wilczek, Edyta Bem, Leonia Pyrek

Przyjmujemy Pana Jezusa

Św. Krzyża

488/2014

 Kl. IV

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Zapowiedź Zbawienia

Św. Krzyża

4882014

Kl. V

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Jezus Chrystus    jest Zbawicielem

Św. Krzyża

411/2015

Kl. VI

Marcin Wilczek, Maria Baron, Zygfryd Waskin

Kościół wspólnotą zbawionych

Św. Krzyża

296/2016

 Kl. VII

Maria Baron, Marcin Ogiolda

 Droga wspólnoty zbawionych

Św. Krzyża

575/2017/I

Kl. II Gimnazjum

Władysław Kubik

Jestem z Wami

WAM

1962/20125

Kl. III Gimnazjum

Władysław Kubik

Chodźmy razem

WAM

927/2013

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO JEZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

Język niemiecki  mniejszości narodowej do kl. III SP

 

" Ich und du"  - tylko ćwiczenia do kl. III  -  ( podręczniki są w szkole)

 

 

 

 

Niemiecki

Kl. IV

 

 M. Kozubska

 E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

„Ich und du” Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4

 + Zeszyt ćwiczeń  ( podstawowy)

 

 

PWN

 

 

808/1/2017

 

 

Niemiecki

Kl. V

 

M. Kozubska

E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 5

+ Zeszyt ćwiczeń

 

 

PWN

 

 

383/2/2012

 

 

Niemiecki

Kl. VI

 

M. Kozubska

 E.  Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 6 

+ Zeszyt ćwiczeń

 

 

 

PWN

 

 

383/3/2012

 

Uchwała Nr 4/2016/2017


Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach
z dnia 29.08.2016 r.
w sprawie opinii dotyczącej programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny

 

Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli i zespoły nauczycieli programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny w roku szkolnym 2016/2017

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 

Podpis Przewodniczący
Rady Pedagogicznej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok szkolny 2016/2017

KLASA 1

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Religia

Red. M. Wilczek

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Wydawnictwo św. Krzyża. Opole

404/2013

Edukacja wczesnoszkolna

M. Lorek, L. Wollman

E.Hryszkiewicz, K.Bielenica,

J.Winiecka-Nowak

Nasz Elementarz

Nasze ćwiczenia

4 części

MEN

Nowa Era

2014

Angielski

Anna Wieczorek

New Bingo! 1A - 1B PLUS  oraz ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

734/1/2015

Język mniejszości narodowej niemiecki

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zstąpiło

„Ich und du”

Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. I oraz

zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne

PWN

33/1/2009/2015

 

KLASA 2

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Religia

Ks. Marcin Wilczek

„Poznajemy naszego Boga”

Wydawnictwo św. Krzyża. Opole

488/2014

Edukacja wczesnoszkolna

 

Nasza szkoła – podręcznik do kształcenia zintegrowanego

Nasza szkoła – podręcznik do nauczania matematyki

 

Nasze ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego (4 części)

Nasze ćwiczenia do nauczania matematyki (4 części)

 

 

 

MEN

 

 

 

 

Nowa Era

 

Angielski

Anna Wieczorek

New Bingo! 2A - 2B PLUS  oraz ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

734/2/2015

Język mniejszości narodowej niemiecki

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zstąpiło

„Ich und du”

Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. II oraz zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo szkolne

PWN

33/1/2009

 

KLASA 3

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Religia

Red. M. Wilczek

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Wydawnictwo św. Krzyża. Opole

411/2015

Edukacja wczesnoszkolna

M.Gromek, G.Kilbach,

M. Kęska, K.Bielenica

Elementarz XXI wieku. Pakiet podręczników

Nowa Era

404/5/2014

404/6/2014

Angielski

Anna Wieczorek

New Bingo 3A, 3B PLUS (oraz ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

734/3/2016

Język mniejszości narodowej niemiecki

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zstąpiło

„Ich und du”

Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. III

oraz zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne

PWN

33/1/2009

 

 

KLASA 4

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki 

Zeszyty ćwiczeń:

1.      M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

2.      P. Zarzycki

3.      M. Dobrowolska

Matematyka 4 z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Seria Matematyka z plusem

1.      Liczby naturalne

  1. Geometria

3.      Ułamki

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

 

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

ISBN: 978-83-7420-555-9

Nr w wykazie MEN: 340/1/2015/z1

 

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010/2014

 

Religia

Red. M. Wilczek

„Zapowiedź zbawienia”

Wydawnictwo św. Krzyża. Opole

488/2014

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

443/1/2012/2015

Język angielski

(nie kupować)

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Steps Forward 1 (+ ćwiczenia)

Oxford University Press Polska Sp. z o.o

741/1/2015

Niemiecki

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

„Ich und du” Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4

 

+ Zeszyt ćwiczeń

 

PWN

383/1/2011/2015

Plastyka kl.4

 

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

Nowa Era

326/1/2011/2015

Muzyka kl. 4-6

Nie kupować

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

I gra muzyka

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

569/2012/2015

Język Polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

 

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz, Danuta Różek

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część pierwsza: kształcenie literackie i kulturowe

 

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część druga: kształcenie językowe

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

338/1/2011/2015

 

 

 

 

 

 

338/2/2011/2015

Przyroda

M. Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Tajemnice Przyrody 4

Nowa Era

399/1/2011/2014

 

Informatyka     

 

 

Michał Kęska

„Lubię to”. Podręcznik do zajęć komputerowych do klasy 4.

Nowa Era

729/1/2015

 

 

 KLASA 5

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Zeszyty ćwiczeń:

  1. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

  1.  

 

  1. Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

  1. Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

Nowa Matematyka z plusem. Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

  1. Matematyka 5. Z plusem Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

  1. Matematyka 5 z plusem.

Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

  1. Matematyka 5 z plusem Geometria. Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej

\

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

 

ISBN: 978-83-7420-588-7

Nr w wykazie MEN: 773/2/2016

 

 

ISBN: 978-83-7420-590-0

 

 

ISBN: 978-83-7420-592-43

 

 

 

ISBN: 978-83-7420-591-7

Technika

 

Lech Łabecki, Marta Łebecka

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 5

Nowa Era

295/2/2010/2015

 

 

Religia

Red. M. Wilczek

„Jezus Chrystus naszym zbawicielem”

Wydawnictwo św. Krzyża Opole

411/2015

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 

 

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

„Wczoraj i dziś”. Ćwiczenia

Nowa Era

 

 

 

\Nowa Era

443/2/2013

Język angielski (nie kupować)

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Steps Forward 2 (+ ćwiczenia)

Oxford University Press Polska Sp. z o.o

741/2/2016

Niemiecki

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 5

 

+ Zeszyt ćwiczeń

PWN

383/2/2012

Język Polski

Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start’. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego.

Ćwiczenia –podręcznik do kształcenia językowego

Nowa Era

338/4/2013

Przyroda

J. Ślósarczyk, R.Kozik

 

 

Tajemnice Przyrody 5 podręcznik , ćwiczenia

Nowa Era

399/2/2013/2015

Plastyka kl. 5

 

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

Nowa Era

326/1/2011/2015

Muzyka kl. 4-6

Nie kupować

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

I gra muzyka

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

569/2012

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

729/2/2016

 

 

KLASA 6

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Matematyka

M Dobrowolska,

M. Karpiński

 

M. Dobrowolska

M. Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

 

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

„Liczby i wyrażenia algebraiczne”

część I i II

oraz „Geometria”

Seria Matematyka z plusem

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/3/2014

ISBN 978-83-7420-522-1

 

ISBN 978-83-7420-507-8

ISBN 978-83-7420-508-5

ISBN 978-83-7420-509-2

 

Religia

Red. J. Szpet, D. Jackowiak

„Wierzę w Kościół”

Wydawnictwo

św. Wojciecha, Poznań

2081/2013

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 

 

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

„Wczoraj i dziś” . Ćwiczenia cz. 1 i cz.2

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

443/3/2014

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 3 (podr + ćw.)

OUP Polska Sp. z o.o.

217/3/2009

Niemiecki

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

 

„Ich und du ‘’ Podręcznik do języka niemieckiego

dla klasy 6

 

+ Zeszyt ćwiczeń

 

PWN

383/3/2012

Polski

Marlena Derlukiewicz\

„Słowa na start”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego.

Ćwiczenia do kształcenia językowego 2 części.

Nowa Era

338/5/2014

Przyroda

F.Szlajfer J. Stawarz

Tajemnice Przyrody 6

Nowa Era

399/3/2014

 

Plastyka kl.4-6

 

J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

Nowa Era

326/1/2011

Muzyka kl. 4-6

Nie kuypować

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

I gra muzyka

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

569/2012/2015

Informatyka

Nie kupować!!!

G. Koba

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI

MiGra

ISBN: 978-83-938519-8-0

 

 

 

GIMNAZJUM

 

 

KLASA 1GIMNAZJUM

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

 

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka 1.

Podręcznik dla gimnazjum. Seria Matematyka z plusem.

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

 

ISBN: 978-83-7420-570-2

Nr w wykazie MEN 168/1/2015

 

Fizyka

Marcin Braun

Weronika Śliwa

To jest fizyka
Podręcznik do fizyki dla gimnazjum cz.1

Nowa Era

73/1/2009/2015

 

 

Zajęcia techniczne

Waldemar Czyżewski

 

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Nowa Era

 

 

Historia

Red. Stanisław Roszak

„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla gimnazjum

Nowa Era

60/1/2015

 

Język angielski

Helen Stephenson

English Explorer New cz. 2 (oraz ćwiczenia)

Nowa Era Spółka z o.o.

686/2/2014/2015

 

Język niemiecki

 

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wiejak

 

 

Kompass 2 neu

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

PWN

622/2/2012/2015

 

 

 

Język Polski

Pod redakcją Macieja Szulca

„Opisać świat”. Podręcznik do języka polskiego. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum.

Nowa Era

757/1/2015

 

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls życia cz1

Nowa Era

58/1/2009/2015

 

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia nowej ery cz1

Nowa Era

49/1/2009/2014

 

Geografia

Roman Malarz

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii

dla klasy pierwszej gimnazjum

(bez ćwiczeń)

Nowa Era

7/1/2009/2015

 

Religia

Red. Władysław Kubik

„Szukałem Was”

WAM

1653/2011

 

Informatyka

Bożena Kwaśny

Informatyka w ćwiczeniach

Nowa era

114/209/2015

 

 

 

 

KLASA 2 GIMNAZJUM

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

 

Matematyka

 

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

 

Jacek Lech

Matematyka 2

Podręcznik dla gimnazjum

Seria Matematyka z plusem

Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

 

ISBN:  978-83-7420-666-2

Nr w wykazie MEN: 168/2/2015/z1

ISBN: 978-83-7420-559-7

 

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

" To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum cz.2 i 3

Nowa Era

73/2/2009/2015

73/3/2010/2015

 

Zajęcia techniczne

Waldemar Czyżewski

 

Technika w Praktyce - Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Nowa Era

196/1/2009

 

Historia

Stanisław Roszak

„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla gimnazjum.

Nowa Era

 

 

Język angielski

Helen Stephenson, Jane Bailey

English Explorer New cz. 3 (oraz ćwiczenia)

Nowa Era Spółka z o.o.

686/3/2014/2015

 

Język niemiecki

 

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wiejak

 

 

Kompass 3 neu

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

PWN

 

 

 

 

Język Polski

Pod reakcją Macieja Szulca

„Opisać świat”. Podręcznik do języka polskiego.

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum ‘

Nowa Era

 

 

 

 

 

757/2/2016

 

 

 

 

 

Wiedza

o społeczeństwie

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie.  Część I

Nowa Era

77/1/2009/2015

 

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls życia 2 ,ćwiczenia

Nowa Era

49/2/2009/2015

 

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 2, ćwiczenia

Nowa Era

49/2/2010

 

Geografia

Dawid Szczypiński

Mirosław Wójtowicz

Planeta Nowa 2

Podręcznik do geografii

dla klasy drugiej gimnazjum

(bez ćwiczeń)

Nowa Era

7/2/2009/2015

 

Religia

Red. W. Kubik

„Jestem z Wami”

WAM

1962/2012

 

Informatyka

Bożena Kwaśny

Informatyka w ćwiczeniach

Nowa era

114/209/2015

 

 

 

 KLASA 3 GIMNZJUM

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Matematyka

 

M. Dobrowolska

 

Matematyka 3

Podręcznik dla gimnazjum

Seria Matematyka z plusem

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 168/3/2011

ISBN: 978-83-7420-124-7

Fizyka

Grażyna Francuz, Ornat

"Spotkanie z fizyką"

część 4

Nowa Era

93/4/2011

Historia

S. Roszak, A.

„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

60/3/2011

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

17/2009/2015

 

 

Język angielski

Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta Umińska

Repetytorium gimnazjalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

(z napisem: egzamin 2012)

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

353/2011

Język niemiecki

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

„www.weiter deutsch-2-‘’

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

 

PWN

9/3/2011

 

 

Język Polski

  1. Brożek, A. Ciesielska, M.Pułka

 

 

M.Szulc, A.Mróz- Gorzałczyńska

„Swoimi słowami”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum

 

„Swoimi słowami”. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy trzeciej gimnazjum

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

79/9/2011

 

 

 

 

79/9/2011

 

Wiedza o społeczeństwie

I Kuczałek, M. Urban

„Wiedza o społeczeństwie”. Część II

Wydawnictwo Edukacyjne Żak

96/2/2010

Biologia

M.Jefimow

Puls życia 3 ,ćwiczenia

Nowa Era

58/3/2011

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery, ćwiczenia

Nowa Era

49/3/2011

Geografia

Mariusz Szubert

Planeta Nowa 3

Podręcznik do geografii

dla klasy trzeciej gimnazjum

(bez ćwiczeń)

Nowa Era

9/3/2010/2016

Religia

Red. W. Kubik

„ Chodźmy razem”

WAM

927/2013

 

 24 czerwca 2016

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Szkolny Zestaw Programów

rok szkolny 2014/2015

KLASY 1 -3


 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Religia

ZSG 5 R/I/N

Edukacja wczesnoszkolna 

ZSG 1 EW/1/N

j. angielski

ZSG 1 A/1/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 1 MN/1/N

 

KLASA 4

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M/II/N

Zajęcia techniczne

ZSG ZTC/II/N

Religia

ZSG 5 R/II/N

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II/N

j. angielski

ZSG 4 A/II/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II/N

j. polski

ZSG 8 P/II/N

Przyroda

ZSG 13 Prz/II/N

Zajęcia komputerowe

ZSG XZK/II/N

Muzyka

ZSG 14 Muz/II/N

Plastyka

ZSG 9 Pl/II/N

W-F

ZSG 16 WF/II/N

 

KLASA 5

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/II/N

Technika

ZSG 19 Tch/II/N

Religia

ZSG 5 R/II/N

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II/N

j. angielski

ZSG 4 A/II/N

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II/N

j. polski

ZSG 8 P/II/N

Przyroda

ZSG 13 Prz/II/N

Muzyka

ZSG 14 Muz/II/N

Plastyka

ZSG 9 Pl/II/N

W-F

ZSG 16 WF/II/N

Zajęcia komputerowe

ZSG XZK/II/N

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/II

Zajęcia techniczne

ZSG ZTC/II/N

 

KLASA 6

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/II

Religia

ZSG 5 R/II

Historia i społeczeństwo

ZSG 17 His/II

j. angielski

ZSG 4 A/II

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN/II

j. polski

ZSG 8 P/II

Przyroda

ZSG 13 Prz/II

Informatyka

ZSG 15 In1/II

W-F

ZSG 16 WF/II

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/II

 

KLASA 1 GIMNAZJUM

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Zajęcia techniczne

ZSG 19 Tch1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

Muzyka

ZSG 14 Muz/III

Plastyka

ZSG 9 Pl/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

Informatyka

ZSG 15 In1/III

Zajęcia artystyczne

ZSG 26 ZA/III

 

KLASA 2 Gimnazjum

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Zajęcia techniczne

ZSG 19 Tch1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

WOS

ZSG 20 WOS/III

Informatyka

ZSG 15 In1/III

Zajęcia artystyczne

ZSG 26 ZA/III

 

KLASA 3 Gimnazjum

 

PRZEDMIOT

SZKOLNY NUMER PROGRAMU

Matematyka

ZSG 6 M1/III

Fizyka

ZSG 10 F1/III

Historia

ZSG 21 H1/III 

j. angielski

ZSG 4 A1/III

j. niemiecki

ZSG 25 JN/III

j. mniejszości narodowej - niemiecki

ZSG 3 MN1/III

j. polski

ZSG 8 P/III, ZSG 8 P2/III

Biologia

ZSG 12 B1/III

Chemia

ZSG 23 Ch/III

Geografia

ZSG 7 G1/III

Religia

ZSG 5 R/III

W-F

ZSG 16 WF/III

WDŻ

ZSG 18 WDŻ/III

Edukacja dla bezpieczeństwa

ZSG 24 Edb/III