Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

 

 

7.45 –  9.45

-

 

 

 

 

7.45 – 13.00

 

 

 

 

7.45 – 13.00

-

2.

 

8.45-9.45

 

 

 

 

 

 

8.45 – 14.30

3.

 

-

-

4.

 

-

-

5.

 

-

 

 

11.45 - 14.30

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

-

-

-

 

Telefon komórkowy pedagoga 500 725 108 

telefon stacjonarny 774639301

 

Indywidualne konsultacje dla rodziców – poniedziałki 15.45 lub każdego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 77 4639301

Kontakt z pedagogiem szkolnym możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: 

pedagogpspzedowice@gmail.com

bsmich@zedowicepsp.pl

  Zgłaszajcie jeśli występują jakieś problemy.

Pedagog szkolny  Beata Śmich

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Oferta pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań

dla uczniów szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/21

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest m.in. z inicjatywy ucznia, rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela, specjalisty, poradni   (rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r.)

 

Nazwa zajęć/klasa

Cele zajęć

 

Prowadzący

Dzień, godz. zajęć

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasa I

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Małgorzata Jeruszka

Wt. 8.00- 8.45

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasa II

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Bożena Michalik

Śr. 8.00- 8.45

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasa II

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Beata Śmich

Śr. 8.00-8.45

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasa III

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Krystyna Grabińska

Pon. 8.00- 8.45

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy I-III

Rozwijanie umiejętności społecznych

Beata Śmich

Czw. 12.45 – 13.30

 (co 2 tygodnie)

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się klasy I-III

Rozwijanie umiejętności uczenia się, koncentracji, kreatywności

Beata Śmich

Czw. 12.45 – 13.30

(co 2 tygodnie)

Terapia logopedyczna

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

 

Jolanta Baron

według ind. harmonogramu

Koło plastyczne klasa II

Rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów

Bożena Michalik

Pt. 8.00-8.45

Koło matematyczne klasa I

Rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów

Małgorzata Jeruszka

Śr. 12.45 - 13.30

Koło matematyczne klasy III

Rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów

Krystyna Grabińska

Śr. 8.00 - 8.45

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki klasa IV

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Henryk Kozub

Śr.13.40 -14.25

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego klasa IV

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Anita Stachowska

Pon. 8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa V

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Monika Żurek

Śr. 13.40-14.25

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki klasa V

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Henryk Kozub

Wt.13.40 -14.25

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego V

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Jolanta Baron

Pt. 8.00 – 8.45

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki klasa VI

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Justyna Grzywocz

Cz. 13.40 - 14.25

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z j. polskiego klasa VI

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Jolanta Baron

Pn. 8.00 – 8.45

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki klasa VII a

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Justyna Grzywocz

Czw.  14.30 – 15.15

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego klasa VII a

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Anita Stachowska

Wt. 8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasa VII a

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Monika Żurek

Śr. 14.30-15.15

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki VII b

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Eryka Kubica

Wt. 8.00 - 8.45

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego klasa VII b

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Anita Stachowska

Czw. 14.30-15.15

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki klasa VIII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Henryk Kozub

 Pon. 8.00 – 8.45

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j .polskiego VIII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Jolanta Baron

Czw. 8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa VIII

 

Korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych.

Monika Żurek

Wt. 14.30-15.15

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego  klasy V-VII

Pomoc w nauce, wyrównywanie braków dla uczniów mających trudności.

Marian Poliwoda

Wt. 14.30 – 15.15

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasa VI

Rozwijanie umiejętności społecznych

Beata Śmich

Pt. 12.45 – 13.30

(co 2 tygodnie)

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla klasa VI

Rozwijanie umiejętności uczenia się, koncentracji, kreatywności

Beata Śmich

Pt. 12.45 – 13.30

(co 2 tygodnie)

Szkolne Koło Sportowe klasa VII

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Agata Spałek

Pt. 14.30- 15.15

 

Szkolne Koło Sportowe klasa VIII

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Agata Spałek

Pon. 15.20 – 16.05

Koło matematyczne klasa V

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień

Henryk Kozub

Czw. 14.30- 15.15

Koło matematyczne klasa VIII

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień

Henryk Kozub

Wt. 14.30- 15.15

Zajęcia artystyczne klasa VII a

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień

Karol Graca

Pon. 15.20 – 16.05

Zajęcia artystyczne klasa VII b

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień

Karol Graca

 

Śr. 15.20 – 16.05

Zajęcia artystyczne – regionalizm klasa VII a

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień

Karol Graca

Wt.. 15.20 – 16.05

Zajęcia zespołu tańca ludowego i narodowego  „Żędowianie”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania taneczne.

Jadwiga  Breguła

Czasowo zawieszone do odwołania

Biblioteka

Promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Bożena Michalik

według harmonogramu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Porady, konsultacje, pomoc,  doradztwo zawodowe.

Beata Śmich

według harmonogramu

Świetlica szkolna

 

Działalność opiekuńczo -wychowawcza, dożywianie, pomoc w nauce.

Jadwiga Breguła

Beata Śmich

Pon.-Pt

według harmonogramu

Ognisko Środowiskowe

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Beata Śmich

Jolanta Baron

Małgorzata Jeruszka

Krystyna Grabińska

12.45-15.45

Pon.-Pt

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

MASZ PROBLEM, COŚ CIĘ MARTWI

- PRZYJDŹ, NAPISZ, ZADZWOŃ

 

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁGORZATA KOZIOŁ - Tel.774616796

PEDAGOG SZKOLNY BEATA ŚMICH - TEL: 774639301

LOGOPEDA JOLANTA BARON

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM - TEL: 774622O95

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY OPS W ZAWADZKIE PSYCHOLOG –TERAPEUTA MACIEJ NOCUŃ - TEL: 662257889

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH OP., Ul. CHROBREGO 5 -TEL: 774613026

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA PSP W ŻĘDOWICACH - BEATA ŚMICH TEL: 774639301

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA - TEL: 800 12 12 12

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - TEL:616 111 www.116111.pl./napisz

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - TEL: 0800 080 222 www.liniadzieciom.pl

POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - TEL: 0800 080 22

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA - TEL: 800 100 100 www.800100100

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW PRZYSŁUGJE DO CZASU UKOŃCZENIA KSZTAŁCENIA, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 24 r.ż. REALIZOWANA JEST W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.

STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ UCZEŃ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, KTÓRA WYNIKA Z NISKICH DOCHODÓW NA OSOBĘ W RODZINIE. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 528,00 ZŁ.

REFUNDACJA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ - MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 792,00 ZŁ NA OSOBĘ. WNIOSEK, ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU NALEŻY ZŁOŻYĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM.

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

 

„Zdrowo i bezpiecznie żyć”

 

 Podstawa prawna:

 

ü   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

ü   Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

ü   Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

ü   Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

ü   Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

ü   Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

ü   Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

ü   Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

ü   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

ü   Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach.

 

  

Wstęp

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach opiera się na wartościach przyjętych przez całą społeczność szkolną. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci                            i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania, statutem szkoły, szkolnym systemem oceniania. Uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczo-profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym,                       z uwzględnieniem:

ü   wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),

ü   wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

ü   ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w latach poprzednich,

ü   wniosków i analiz wynikających z pracy nauczycieli, wychowawców, dyrektora,

ü   innych dokumentów i spostrzeżeń zgłaszanych przez uczniów, rodziców, społeczność lokalną, organ prowadzący, organ nadzorujący.

Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowymi zasadami realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są:

ü   powszechna znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

ü   zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

ü   respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

ü   współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

ü   współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

 

I.              Misja szkoły

 

  Misją szkoły jest wychowanie w duchu wartości, kształcenie postaw szacunku, tolerancji, otwartości, odpowiedzialności za siebie i innych. Szkoła funkcjonuje w oparciu o silne zakorzenienie w kulturze i tradycji regionu, wypracowane tradycje i obrzędy szkolne, dając uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, stwarzając warunki do samodzielności, współuczestnictwa w życiu społecznym. Wyrównuje szanse edukacyjne przez rozwijanie zainteresowań, organizację czasu wolnego, promocję zdrowia, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz animację życia kulturalnego wsi. Sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego. Przygotowuje do odpowiedzialnych wyborów.

 

II.            Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę:

ü   kieruje się w zasadami etyki, zna i stosuje uniwersalne normy zachowań, postępuje w sposób nienaruszający praw innych, szanuje własność prywatną i społeczną,

ü   jest taktowny i kulturalny, co oznacza, że zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami, używa języka literackiego bez wulgaryzmów, potrafi korzystać z dóbr kultury,

ü   dba o zdrowie i bezpieczeństwo, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego stylu życia (racjonalnie odżywia się, wypoczywa aktywnie, nie stosuje używek, środków uzależniających, unika zagrożeń, sytuacji ryzykownych, potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać z komputera i Internetu oraz bezpiecznie poruszać się w przestrzeni cyfrowej), zna i stosuje podstawowe zasady ruchu drogowego, wie, do kogo zwrócić się           o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

ü   jest odpowiedzialny, obowiązkowy, samodzielny, wypełnia obowiązki wynikające przede wszystkim z pełnionej roli członka rodziny, ucznia, wywiązuje się z powierzonych zadań, potrafi poddać krytycznej refleksji niewłaściwe zachowania, przyznać się do błędu,

ü   zna i rozumie zasady współżycia społecznego, potrafi współpracować w grupie, integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje                           w zespole,

ü   zna historię, kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, pielęgnuje gwarę, szanuje symbole narodowe i religijne,

ü   ma poczucie indywidualnej tożsamości i godności własnej osoby, jest tolerancyjny, szanuje potrzeby innych, chętny do niesienia pomocy, swoje poglądy prezentuje w sposób nienaruszający praw innych, przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji, ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność,

ü   docenia wartość wiedzy, jest otwarty, kreatywny, przedsiębiorczy, ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł wiedzy, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, potrafi ocenić szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów, podjąć właściwą decyzję, radzi sobie                                   z niepowodzeniami, potrafi określić swoje predyspozycje, swoje mocne i słabe strony,

ü   dba o środowisko naturalne, żyje zgodnie z zasadami ekologii,

ü   jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji.

 

III.         Cele ogólne

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju i osiągnięciu dojrzałości w sferze:

ü   fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

ü   psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu,

ü   społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów                  i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

ü   aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

ü   współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

ü   kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

ü   współpracę z rodzicami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

ü   wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

ü   kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów, nauczycieli, rodziców                            i pracowników szkoły,

ü   wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,

ü   kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,

ü   przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce.

 

Działalność edukacyjno-informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, poszerzaniu wiedzy i umiejętności uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność ta obejmuje w szczególności:

ü   poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

ü   rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania                            i wyrażania własnych emocji,

ü   kształtowanie krytycznego myślenia, wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji,

ü   prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

ü   dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                                i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

ü   udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej,

ü   przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

ü   informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, obejmuje ona:

ü   wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

ü   wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

ü   wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te polegają na:

ü   realizowaniu programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,

ü   przygotowaniu oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,    w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

ü   kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

ü   włączaniu, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

IV.         Struktura oddziaływań wychowawczych

 

Dyrektor szkoły:

ü   stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

ü   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba                 o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

ü   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom, nauczycielom,

ü   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z opinii, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów,

ü   zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

ü   inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

ü   stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej                         i innowacyjnej szkoły,

ü   współpracuje z zespołem wychowawczym, pedagogiem, Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

ü   czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

ü   nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

ü   nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Rada pedagogiczna:

ü  uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

ü  opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,

ü  opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,

ü  uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

ü  uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

ü   uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

ü   kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej,

ü   wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

ü   wychowują w duchu patriotyzmu i demokracji,

ü   przestrzegają praw dziecka,

ü   odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

ü   reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie,

ü   reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

ü   przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych,

ü   udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

ü   współpracują z rodzicami, informują uczniów i rodziców o zachowaniu i postępach w nauce,

ü   monitorują frekwencję uczniów na swoich zajęciach.

 

Wychowawcy klas:

ü   diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

ü   na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

ü   przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

ü   zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

ü   oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

ü   współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami,

ü   wspierają uczniów potrzebujących pomocy oraz znajdujących się w trudnej sytuacji,

ü   rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

ü   dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

ü   podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,

ü   współpracują z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

ü   podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

Zespół Wychowawczy:

ü   koordynuje i monitoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

ü   koordynuje pracą wychowawczo-profilaktyczną szkoły,

ü   formułuje wnioski i propozycje zmierzające do doskonalenia pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły,

ü   inicjuje podejmowanie nowych zadań wychowawczo-profilaktycznych,

ü   opracowuje projekty modyfikacji zasad i przepisów obowiązujących w szkole,

ü   dokonuje okresowych analiz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych,

ü   analizuje trudności dydaktyczne i wychowawcze, wnioskuje o organizację właściwej pomocy,

ü   opiniuje i wnioskuje przyznawanie pomocy socjalnej, materialnej, stypendialnej

ü   rozpatruje wnioski o udzielanie nagród i kar dla uczniów,

ü   czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia w szkole,

ü   opiniuje wnioski o skierowanie spraw do sądu, szczególnie w przypadkach uczniów zagrożonych demoralizacją lub zaniedbanych przez rodzinę,

ü   analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

ü   ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

ü   przygotowuje sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

 

Pedagog szkolny:

ü   współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

ü   diagnozuje potrzeby, środowisko wychowawcze i sytuację szkolną uczniów,

ü   wnioskuje do dyrektora o zapewnienie uczniom właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odpowiednich formach,

ü   podejmuje działania mające na celu minimalizowanie zaburzeń rozwojowych,

ü   podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

ü   zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

ü   dokonuje analizy sytuacji wychowawczej w szkole i zapoznaje z nią radę pedagogiczną,

ü   inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

ü   czuwa nad przestrzeganiem w szkole praw dziecka,

ü   pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów, wspiera ich w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

ü   współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej,

ü   współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

ü   współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

ü   wspiera realizację zadań związanych z wyborem przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.

 

Logopeda:

ü   diagnozuje, prowadzi terapię w zakresie zaburzeń komunikacji językowej uczniów,

ü   wspiera uczniów, nauczycieli, rodziców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Terapeuta pedagogiczny:

ü   prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się,                  w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

ü   rozpoznaje przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły,

ü   prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

ü   podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

ü   wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Doradca zawodowy:

ü   diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

ü   gromadzi i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe,

ü   prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

ü   koordynuje działalnością informacyjno-doradczą,

ü   współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

ü   wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Nauczyciel biblioteki:

ü   rozwija zainteresowania czytelnicze, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtuje kulturę czytelniczą,

ü   wdraża do poszanowania książek,

ü   udziela pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

ü   przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

ü   wspiera wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

ü   udostępnia nauczycielom potrzebne materiały,

ü   pomaga w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego,

ü   prowadzi zajęcia w ramach edukacji czytelniczej.

 

Nauczyciele świetlicy:

ü   zapewniają bezpieczeństwo dzieciom uczestniczącym w zajęciach,

ü   organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

ü   organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

ü   rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

ü   kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

ü   upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

ü   rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

Samorząd Uczniowski:

ü   jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

ü   uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

ü   współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,

ü   reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

ü   propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

ü   dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

ü   podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

Pracownicy nie będący nauczycielami:

ü   dbają o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

ü   rzetelnie wykonują powierzone obowiązki, przestrzegają regulamin pracy i ustalony w szkole porządek,

ü   zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,

ü   legitymują osoby postronne przebywające na terenie placówki, powiadamiają o tym dyrektora szkoły

ü   przestrzegają zasad współżycia społecznego, poszanowania praw dziecka.

 

V.           Tradycje i uroczystości szkolne

 

ü   Rozpoczęcie Roku Szkolnego,

ü   Sprzątanie Świata,

ü   Dzień Chłopaka,

ü   Dzień Edukacji Narodowej,

ü   Ślubowanie Pierwszaków,

ü   Narodowe Święto Niepodległości,

ü       Andrzejki szkolne,

ü   Mikołajki klasowe,

ü   Wigilie klasowe, Jasełka szkolne,

ü   Jasełka dla rodziców i mieszkańców,

ü   Walentynki,

ü   Dzień Samorządności,

ü   Konkurs Poezji Niemieckiej,

ü   Konkurs Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie”,

ü   Dzień Ziemi,

ü   Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

ü   Festyn Rodzinny,

ü   Dzień Sportu - Dzień Profilaktyki,

ü   Pożegnanie abiturientów,

ü   Zakończenie roku szkolnego.

 

VI. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I-III

 

 

OBSZAR

 

ZADANIA

KLASY I-III

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

ü  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

ü  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

ü  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

ü  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

ü  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

ü  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo - skutkowego;

ü  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

ü  kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

ü  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

ü  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

ü  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

ü  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

ü  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

ü  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

ü  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

ü  kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

ü  kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

ü  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

ü  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie                                z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

ü  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

ü  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

ü  przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

ü  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

ü  kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

ü  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;

ü  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności                      i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

ü  kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

ü  zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

ü  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

ü  przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

ü  przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

ü  kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

 

 

 

 

VI.         Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII

OBSZARY

ZADANIA

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

 

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

 

Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka  jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

 

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompe-tencji.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi. 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

VII.      Treści wychowawczo-profilaktyczne zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego

ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

ü  dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

ü  ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

ü  posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

ü  posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

ü  reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

ü  wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywa­nie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

ü  przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

ü  ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet;

ü  ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

 

Informatyka

ü  w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych                               i zdrowotnych;

 

Biologia

ü  analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;

ü  uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

ü  opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

 

Wychowanie fizyczne

ü  opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

ü  opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

ü  opisuje zasady zdrowego odżywiania;

ü  przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

ü  przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

ü  omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

ü  wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

ü  omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

ü  wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

ü  wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

 

WOS

ü  rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

ü  podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieapro­bowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

 

Przyroda

ü  kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

ü  doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

ü  poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

ü  wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonal­nym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

ü  wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nasto­latków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodli­we), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;

ü  omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych)                                    i zagrażających zdrowiu;

ü  dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjo­wanie);

ü  wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

ü  ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;

ü  ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społecz­ne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, insty­tucji                             i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

 

Technika

ü  przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan śro­dowiska;

ü  kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

 

Wychowanie do życia w rodzinie

ü  radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

 

Edukacja wczesnoszkolna

ü  identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szko­le, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

ü  przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

ü  współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczenia­mi, wykorzystując technologię;

ü  dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

ü  dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż                                 w samotności;

ü  odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, pań­stwo;

ü  ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się sza­cunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

ü  szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komuni­katem werbalnym i niewerbalnym;

ü  uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decy­zję o działaniu;

ü  wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytu­acjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

ü  wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), sza­nując to, co jest wartością dla nich,                              i nazywając to, co jest wartością dla niego;

ü  naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

ü  przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest człon­kiem;

 

Informatyka

ü  uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się techno­logią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształce­nia, dedykowany portal edukacyjny;

ü  identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym roz­wiązywaniem problemów;

ü  bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w pa­rach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

 

Wychowanie fizyczne

ü  uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, sto­sując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zacho­wać się                  w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

ü  pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

ü  wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

ü  wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

ü  omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

ü  identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

ü  wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

ü  wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psycho­fizycznych;

ü  współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

ü  motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrze­bach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

 

Historia

ü  kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej,

ü  budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów,

WOS

ü  współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

ü  wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

ü  uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

ü  przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej auto­prezentacji – kształtowania swojego wizerunku;

ü  wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i gru­pę nastawioną na realizację określonego zadania

ü  uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;

ü  rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

ü  rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

ü  przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

 

Przyroda

ü  zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

ü  doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

 

Biologia

ü  prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

Wychowanie do życia w rodzinie

ü  zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

ü  rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w re­lacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

ü  kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien cze­goś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

ü  bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, gru­py nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

 

 

 

 

 

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ

 

Edukacja wczesnoszkolna

ü  ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

ü  szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedsta­wia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

ü  określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

ü  odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że do­bro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

ü  odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasa­dy (normy) i oczekuje ich respektowania;

 

Język polski

ü  kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym                    i aksjologicznym;

ü  rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

ü  kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podsta­wy tożsamości narodowej;

ü  rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczest­nictwa w wydarzeniach kulturalnych;

ü  rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

ü  rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywa­nia ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

ü  rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;

ü  kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

ü  jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład                     w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

 

Historia

ü  poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłu­żonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

ü  rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu,

ü  zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi – wyjaśnianie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich,

ü  kształtowanie zrozumienia dla takich wartości, jak prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno oraz rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.

 

Muzyka

ü  poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

ü  zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki                                i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

ü  zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

ü  uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charak­terze interdyscyplinarnym (również                         z wykorzystaniem technologii informa­cyjnej);

ü  angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

ü  uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycz­nych;

ü  stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncer­tu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

 

Plastyka

ü  zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzie­ła architektury (historycznej                              i współczesnej);

ü  zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

 

WOS

ü  uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzecz­ne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;

ü  podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspól­ne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;

ü  wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, gru­pę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicz­nym grupom mniejszościowym;

ü  uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemity­zmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom;

ü  planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób                    i sytuację na rynku pracy;

Przyroda

ü  kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Geografia

ü  łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;

ü  przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego                w nim gospodarowania;

ü  rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patrio­tycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;

ü  ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego                     i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, tury­stycznych oraz sukcesów polskich

ü  przedsiębiorstw na arenie międzynaro­dowej);

ü  kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym oto­czeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią;

ü  rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficzne­go, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;

ü  przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;

 

Informatyka

ü  opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywat­ność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

ü  postępuje etycznie w pracy z informacjami;

 

Wychowanie do życia w rodzinie

ü  jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)

 

Edukacja wczesnoszkolna

ü  wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich                         i stosuje je w codziennym życiu;

ü  rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

ü  stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyj­ną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpie­czeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

ü  ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następ­stwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

ü  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urzą­dzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

ü  rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

 

Informatyka

ü  posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; prze­strzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

ü  uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

ü  wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

ü  stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagroże­niem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

ü  ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności                        w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

 

Wychowanie fizyczne

ü  omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w róż­nych porach roku;

ü  omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

ü  wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

ü  wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

ü  wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

WOS

ü  rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;

ü  przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc                                     w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;

ü  wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykro­czeń i przestępstw;

ü  przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb po­rządkowych oraz swoje prawa w kontakcie                 z tymi służbami;

 

Technika

ü  przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

ü  analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

ü  wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

ü  wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszcze­gólne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;

 

Wychowanie do życia w rodzinie

ü  świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

 

VIII.    Priorytetowe zadania wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

 

1.              Rozwijanie postawy szacunku do każdej osoby, bez względu na jej cechy i pozom rozwoju biologicznego, społecznego i psychicznego.

2.               Eliminowanie z języka i przyzwyczajeń: stereotypów, dyskryminującej narracji, mowy nienawiści.

3.              Propagowanie wiedzy na temat praw wolności człowieka (w tym dziecka).

4.              Wdrażanie kultury oceniania pozbawionej stygmatyzacji, zawstydzania, poczucia winy, segregacji.

5.              Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6.              Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

7.              Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

8.               Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

9.              Rozwijanie kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze złością i agresją, poprawa relacji rówieśniczych, kształtowanie wzajemnego szacunku, zrozumienia i tolerancji.

10.          Upowszechnianie wiedzy na temat zasadności podejmowanych w szkole działań, obowiązujących norm oraz zasad oceniania.

 

 

IX.         Harmonogram działań na rok szkolny 2019/2020

 

OBSZAR

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

ADRESACI

 

TERMIN

 

ODPOWIE

DZIALNI

 

UWAGI

 

 

 

 

Z

D

R

O

W

I

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

Prowadzenie dożywiania

wszyscy uczniowie

IX-VI

dyrektor szkoły

 

Wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków

klasy I-III

X, IV

n-le klas I-III

 

Organizacja Dnia Zdrowego Śniadania

wszyscy uczniowie

XI

n-le świetlicy, pedagog, wych. klas

 

Udział w kampanii „Warzywa, owoce i nabiał w szkole”

 

klasy I-V

IX-VI

n-le świetlicy

 

Realizacja programu „Trzymaj formę”

(akcja „Ile waży twój plecak?”, test sprawnościowy, prawidłowa postawa, ścieżka sensoryczna, pogadanki)

wszyscy uczniowie

IX-VI

n-le świetlicy, wych. Klas,

n-le wych. fiz., pedagog

 

Gazetki edukacyjne, plakaty

wszyscy uczniowie

IX-VI

n-le świetlicy

 

Konkurs Master Chef

chętni

uczniowie

V

pedagog,

n-le świetlicy

 

Pogadanki na temat racjonalnego odżywiania i wartości odżywczych produktów

wszyscy uczniowie

XI, IV

n-le świetlicy, wych. klas

n-le wych. fiz.

 

Organizacja Szkolnego Konkursu Czystości

wszyscy uczniowie

IX - VI

opiekun PCK, pedagog

 

Udział w zawodach sportowych

chętni

uczniowie

wg

harmonogramu

n-le wych. fiz.

 

Szkolny Dzień Sportu

wszyscy uczniowie

VI

 

 

n-le wych. fiz.

 

 

Organizacja Gminnych biegów przełajowych

chętni uczniowie

IX

n-le wych. fiz.

 

Wycieczki klasowe 

wszyscy uczniowie

wg

harmonogramu

wych. klas

 

Pogadanki na temat odpowiedzialności za

własne zdrowie fizyczne i psychiczne:

 

Co szkodzi mojemu zdrowiu?

Mój czas wolny - racjonalny wypoczynek 

Choroby cywilizacyjne

Zaburzenia odżywiania

Jak pokonać stres?

 

 

 

I-III

IV-V

VI

VII

VIII

 

 

 

 

XI

XII

IV

V

III

wych. klas,

n-le,

pedagog,

n-el WDŻ

 

Pogadanki na tematy przyrodniczo-ekologiczne  - organizacja Dnia Ziemi

wszyscy uczniowie

IV

wych. klas, pedagog

 

Segregacja śmieci, zbiórka baterii, nakrętek

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

wych. klas,   

n-le

 

Realizacja innowacji pedagogicznej

 

ucz. klas

 I-III

X-VI

n-le klas I-III, pedagog

 

Konkurs na strój ekologiczny

wszyscy uczniowie

IV

opiekun SU

 

Nauka umiejętności społecznych, adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Zajęcia w oparciu o bajki terapeutyczne „Bajkowe wychowanie”

ucz.klas

 I-III

XI, XII, I

pedagog,

n-le klas I-III

 

Pogadanki, przydzielanie klasowej nagrody fair play

IV-VIII

 

XI-V

wych. klas

n-le wych. fiz.

 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu

Warsztaty, godz. z wych.

VII

IX

doradca zaw. wych. klas

 

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją

Warsztaty, godz. z wych.

VII

IX

doradca zaw., wych. klas

 

Zdobywanie wiedzy o sobie, poznawanie swoich mocnych i słabych stron, określanie własnego potencjału

Doradztwo zawodowe, godz. z wych., zajęcia WDŻ

IV,V,VI,VII VIII

IX-VI

wych. klas, doradca zaw.,

n-el WDŻ

 

Przydzielanie nagród i stypendiów za naukę

wszyscy uczniowie

VI

wych. klas, dyrektor

 

Gazetki informujące o sukcesach uczniów „Nasze gratulacje”

wszyscy uczniowie

 

IX-VI

pedagog

 

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy

Godz. z wych, spotkania z pedagogiem

I, IV,VIII

IX, II

wych. klas, pedagog

 

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów (krótko i długoterminowych), hierarchizacji zadań (kryterium ważności i pilności)

Warsztaty

VIII

III

doradca zaw.,

n-l WDŻ

 

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania

Zajęcia WDŻ

IV,V,VI,VII VIII

wg rozkładu zajęć WDŻ

n-l WDŻ

 

R

E

L

A

C

J

E

-

 

K

S

Z

T

A

Ł

T

O

W

A

N

I

E

 

 

P

O

S

T

A

W

Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z normami i zasadami ogólnie obowiązującymi.

 

 

 

 

 

Godz. z wych., zajecia dyd. - Zapoznanie z procedurami, regulaminami, prawami i obowiązkami ucznia

wszyscy uczniowie

IX

wych. klas, dyrektor,

n-le przedmiotów

 

Apele porządkowe

 

 

wszyscy uczniowie

 

wg potrzeb

dyrektor

 

Godz. z wych., spotkania z pedagogiem

 

wszyscy uczniowie

 

XI

pedagog, wych. klas,

 

Szkolny Dzień Dziecka

wszyscy uczniowie

 

VI

n-le w-f, wych. klas, dyrektor,

RR

 

 

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Warsztaty z psychologiem - podstawy komunikacji interpersonalnej

 

IV-VIII

XI

pedagog

 

„Czy współpraca się opłaca” - zajęcia warsztatowe

IV-VIII

XI

pedagog. wychowawca

 

Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów programu „Bezpieczna Szkoła”

 

IV

XI

pedagog, wych. klas,

n-el WDŻ

 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi. Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych, ich sposobów roz­wiązywania problemów.

 

Organizacja pomocy koleżeńskiej

 

 

 

wg potrzeb

IX-VI

wych. klas

 

Praca w grupach na zajęciach lekcyjnych

wszyscy uczniowie

IX-VI

wszyscy n-le

 

Godz. z wych., zajęcia z doradztwa zawodowego

VII

 

IX

X

wych. klas

doradca zaw.

 

Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów programu „Razem” – budowanie pozytywnej atmosfery w klasie.

 

VIII,

 

III

IV

pedagog, wych. klas,

n-el WDŻ

 

 

Nauka umiejętności społecznych w oparciu o „Opowiastki familijne”

I

II

III

II

III

IV

pedagog, wych. klas

 

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

 

Odwiedziny podopiecznych stacji Caritas w Żędowicach

SU

XII

opiekun SU, PCK

 

Przygotowanie kartek i stroików świątecznych dla osób chorych i samotnych

 

III, chętni uczniowie

XII

opiekun SU, wych. klas

 

Gazetki tematyczne „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”

IV,V,VI,VIIVIII

I

wych. klas

 

 

Zbiórka nakrętek

 

SU

wg potrzeb

opiekun SU

 

Udział w akcjach charytatywnych np. „Okulary dla Afryki”, zbiórka żywności dla zwierząt , zbiórka darów świątecznych dla potrzebujących  itp.

Chętni uczniowie

Wg potrzeb

pedagog

opiekun SU

wych.

 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

I-III

V

opiekun PCK

 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej, rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania głębszych relacji.

Zajęcia na temat koleżeństwa, przyjaźni, miłości

IV-VIII

IX,X,XII,I, II

wszyscy n-le, pedagog,

n-el WDŻ

 

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy.

Zajęcia wych. integrujące grupę, budujące atmosferę w zespole

I-III

IX,X

wych. klas,

 

Organizacja imprez klasowych (Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, klasowe wigilie, mikołajki, andrzejki, walentynki, Ślubowanie Uczniów klasy I)

wszyscy uczniowie

wg harmonogramu

wych. klas

 

Organizacja wycieczek klasowych

wszyscy uczniowie

wg harmonogramu

wych. klas

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

Pogadanki, gazetki tematyczne „Wzory                       i autorytety w moim życiu”

wszyscy uczniowie

V

wych. klas

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Organizacja Festynu z Rodziną

wszyscy uczniowie

IX,V-VI

dyrektor, wych. klas

 

Przygotowanie upominków, programów artystycznych z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka

I-III

zgodnie z kalenda-

rzem świąt

n-le klas I-III

 

Jasełka Szkolne

wszyscy uczniowie

XII

wych. klas

 

Organizacja imprez z udziałem rodziców

wszyscy uczniowie

wg harmonogramu

wych. klas

 

Realizacja zajęć z wychowania do życia                     w rodzinie

IV-VIII

Rok szkolny

n-el WDŻ

 

Udział w kampaniach społecznych: „Postaw na rodzinę”, „Kampania # Nierozerwalni”

wszyscy uczniowie, rodzice

IX,XI,I

pedagog

 

Rozwijanie samorządności.

Wybory do samorządów klasowych

wszyscy uczniowie

IX

wych. klas

 

Wybory do samorządu szkolnego

 

wszyscy uczniowie

VI

opiekun SU

 

Dzień Samorządności

wszyscy uczniowie

III

opiekun SU

 

K

U

L

T

U

R

A

-

 

W

A

R

T

O

Ś

C

I,

 

 

N

O

R

M

Y

 

I

 

W

Z

O

R

Y

 

Z

A

C

H

O

W

A

Ń

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.

Dbałość o kulturę słowa, zwracanie uwagi na poprawne używanie języka polskiego

 

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

wszyscy n-le

 

Kształtowanie umiejętności analizy sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm, przekonań i czynników, które na nie wpływają. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

Zajęcia na temat:

kłamstwo

zaburzenia zachowania np. ADHD

wagary

manipulacja

media (Internet, TV, gry komputerowe)

kontakty seksualne

 

 

IV

V

VI

VII

VIII

 

 

XI

IV

III

I

III

VI

wych. klas, pedagog,

n-el wdż

 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania symboli, tradycji                   i kultury własnego narodu, poszanowania innych kultur, określanie swojej przynależności kulturowej.

Wyjazdy do teatru, kina, muzeum, filharmonii

 

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

wych. klas,

n-el muzyki

 

Organizacja obchodów świąt narodowych (100 rocznica Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi)

 

wszyscy uczniowie

XI, V

wych. klasy,

n-le odpow. za przygot. imprezy

 

 

Dzień Kotyliona

wszyscy uczniowie

XI

opiekun SU

 

Gazetki tematyczne dotyczące świąt narodowych:

 

- Piękna nasza Polska cała

- 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

- Majowe święta narodowe

 

 

 

I-VIII

I-VIII

I-VIII

 

 

 

IX

XI

V

wych. klas

 

 

Odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej (groby Powstańców Śląskich, Góra św. Anny, Oświecim)

 

IV,V,VIa,VIb,VII,VIII

kl.I-III

X, III, V

wych. klas

 

Zajęcia z języka mniejszości narodowej niemieckiego oraz własnej historii i kultury.

 

I-VIII

IX-VI

dyrektor

 

Konkurs Poezji Niemieckiej

chętni uczniowie

III

n-el j.niemiec

kiego

 

Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie”

 

chętni uczniowie

III

n-le odpow. za przygot. imprezy

 

 

Działalność Zespołu Tańca Regionalnego i Narodowego „Żędowianie”

chętni uczniowie

IX-VI

opiekun zespołu

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Kobiet Żędowickich

wszyscy uczniowie

V-VI

dyrektor

 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju oraz respektowanie ich praw, zapobieganie dyskryminacji.

Zajęcia dotyczące tolerancji i akceptacji innych w oparciu o program „Porozmawiajmy”

 

II

XII

pedagog,

wych. klas

 

Zajęcia z wychowawcą na temat tolerancji i akceptacji innych

IV

VIII

IV

XI

wych. klas

 

Zajęcia z wychowawcą na temat praw człowieka, praw dziecka

IV-VIII

XI, VI

wych. klas

 

Gazetki edukacyjne na temat „Prawa dziecka, prawa człowieka”

I-III

XI, VI

pedagog,

wych. klas

 

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury.

 

Zwiedzanie muzeów, wystaw

 

wszyscy uczniowie

zgodnie z harmon. wycieczek

wych. klas

 

Konkurs Czytelniczy

 

chętni uczniowie

VI

n-le odp. za organiz konkursu

 

Konkurs Recytatorski

 

chętni uczniowie

V

n-le odp. za organiz konkursu

 

Dzień Głośnego Czytania

 

wszyscy uczniowie

X

n-el biblioteki

 

Konkurs na Najlepszego Czytelnika

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

n-el biblioteki

 

Lekcje biblioteczne

wszyscy uczniowie

wg harmonogramu

n-el biblioteki

 

Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy uczniów)

chętni uczniowie

wg potrzeb

dyrektor

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji                    i miejsca.

 

Apele, pogadanki na temat właściwego zachowania.

wszyscy uczniowie

wg potrzeb

dyrektor,

n-le

 

Zajęcia na temat savior vivre

IV,

VII

XI

XII

I

wych. klas

 

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego

„Aktywna Przerwa”

wszyscy uczniowie

IX - VI

n-le wych. fiz.

 

Rajdy piesze i rowerowe, marsze z kijami nordic walking

wszyscy uczniowie

IX - VI

opiekun PTTK, wych. klas, n-le wych. fiz.

Wyjazdy na basen

chętni uczniowie

I, IV

pedagog, wych. klas I-III

 

Organizacja dyskotek, balu karnawałowego

chętni uczniowie

IX, XI, I,

opiekun SU

 

Działalność Ogniska Środowiskowego

chętni uczniowie

IX-VI

wychowawcy OŚ

 

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami (GOPS, PPP, PCPR, Policja, GOSiT, Mniejszość Niemiecka, Nadleśnictwo Zawadzkie, MKRPA, ZHR, Sołtys, szkoły średnie, Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich)

wszyscy uczniowie

IX-VI

dyrektor

 

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Żędowicach

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

dyrektor

 

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności. Rozwijanie zainteresowań i pasji.

Koła zainteresowań:

- matematyczne

- sportowe

- taneczne

chętni uczniowie

zgodnie z harmonogramem zajęć

opiekunowie kół

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

uczniowie chcący rozwijać swoje uzdolnienia

zgodnie z harmonogramem zajęć

n-le prowadzą-cy zajęcia

 

Organizacja i udział w konkursach

chętni uczniowie

zgodnie z harmonogramem

 

organiza

torzy konkur-

sów

 

 

Warsztaty – Nauka technik uczenia się i szybkiego zapamiętywania

I-VI

III

pedagog

 

Prezentacja kolekcji i prac uczniów

chętni uczniowie

III

opiekun SU, wych. klas

 

 

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji.

Przygotowywanie teatrzyków i przedstawień

chętni uczniowie

wg kalenda-

rza imprez szkolnych

n-le

 

Udział w konkursach plastycznych i literackich

chętni uczniowie

 

IX-VI

wszyscy n-le

 

Zajęcia taneczne Zespołu Żędowianie

chętni uczniowie

IX-VI

opiekun zespołu

 

B

E

Z

P

I

E

C

Z

E

Ń

S

T

W

O

-

P

R

O

B

L

E

M

A

T

Y

K

A

Z

A

C

H

O

W

A

Ń

 

R

Y

Z

Y

K

O

W

N

Y

C

H

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach.

Zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych, obchodzenia się z prądem, gazem.

 

kl. I-III

zgodnie z planem nauczania

n-le klas

I-III

 

Zapoznanie z zasadami zachowania podczas przerw, korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw, sali gimnastycznej, świetlicy.

 

wszyscy uczniowie

IX-VI

wszyscy n-le

 

Zajęcia edukacyjne, spotkania z policjantem na temat bezpiecznej drogi do szkoły.

 I-III

IX, I, VI

dyrektor

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową

 

IV

V

n-el prowadzący zajęcia

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

Zajęcia na temat właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (powódź, burza, pożar, wypadek, skaleczenie, atak psa, właściwa reakcja na zaczepki obcej osoby, bezpieczeństwo w podróży, w górach, nad wodą, w gospodarstwie domowym, podczas prac polowych). Nauka telefonów alarmowych.

I-VIII,

IX-VI

wszyscy nauczyciele

 

Przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych.

wszyscy uczniowie

Wg potrzeb

dyrektor,

n-el EDB

 

Realizacja programu „Mały Ratowniczek”

III

III

wych. klas, pedagog

 

Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy

VIII

IV,V,VI

dyrektor,

n-el EDB

 

Apele na temat: Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje

wszyscy uczniowie

I, VI

dyrektor

 

Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych. Uświadomienie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne. Respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

 

 

 

 

Zajęcia wychowawcze na temat:

 

Realizacja programu „3, 2, 1 Internet”

 

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego

 

Zajęcia na temat uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, portali społecznościowych

 

Przestępstwa internetowe (kradzież, oszustwo, mobbing, hejt, cyberprzemoc)

 

Zagrożenia w Internecie: nawiązywanie niewłaściwych znajomości

 

 

 

IV

 

V

 

 

VII

 

 

 

VI

 

 

VIII

 

 

 

XI

 

I

 

 

XII

 

 

 

XII

 

 

II

 

wych. klas,

pedagog,

n-el WDŻ

 

Gazetki tematyczne “Bezpieczny Internet”

VII

III

opiekun SU

 

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych. Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Zajęcia, warsztaty na temat czynników zagrażających zdrowiu:

 

 

Od czego można się uzależnić?

 

Program profilaktyczny na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów „Bieg po zdrowie”.

 

Alkohol, narkotyki – program profilaktyczny TAK czy NIE

 

Smak życia, czyli debata o dopalaczach – program profilaktyczny

 

Ryzykowne zachowania seksualne: seksoholizm, prostytucja

 

 Porozmawiajmy o HIV/AIDS

 

 

 

 

V

 

IV

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

XI-V

 

 

III

 

 

XI

 

 

IV

 

 

XII

wych.  klas,

pedagog,

n-el WDŻ

 

Organizowanie działań promujących pozytywne postawy i zdrowy styl życia – Szkolny Dzień Profilaktyki

wszyscy uczniowie

VI

pedagog

 

Budowanie atmosfery otwartości                                   i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji.

Warsztaty z psychologiem nt. komunikacji interpersonalnej, wyrażania uczuć, radzenia sobie ze złością

IV-VIII,

 

II

pedagog

 

Zajęcia wychowawcze nt. negocjacji i mediacji

VI

XI

n-el WDŻ,

pedagog

 

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Warsztaty, zajęcia z wychowawcą

VI,

 

III

I

wych. klas

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie                        z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz                        z zachowaniami agresywnymi. Uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

„Przemoc i agresja – jak się im przeciwstawić”

VII

V

wych. klasy

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Rozmowy wyjaśniające, interwencyjne, motywujące

wszyscy uczniowie

wg potrzeb

wych.,

n-le,

pedagog, dyrektor

 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Zajęcia na temat motywacji

VII,

IX

doradca zaw.

 

Warsztaty na temat motywacji

IV,V,VI

V

pedagog

 

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Happening „Zachowaj trzeźwy umysł”

wszyscy uczniowie

VI

pedagog, wych. klas

 

Edukacja w zakresie „Gdzie szukać pomocy?”

wszyscy uczniowie

IV

pedagog

 

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie, przewidywanie konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych, okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Zajęcia nt. „Wolność, odpowiedzialność” w ramach kampanii społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

 

 

VI

 

 

 

wych. klas, pedagog

 

 

Zajęcia nt. zasadności podejmowanych w szkole działań, obowiązujących norm, zasad oceniania „Sprawiedliwa ocena – co to znaczy?”

wszyscy uczniowie

IX-VI

wych. klas

 

Podejmujemy decyzje – drzewko decyzyjne

 

 

II

wych. klas

 

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich, prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Spotkanie z policjantem na temat odpowiedzialności prawnej

IV- VIII

XI

dyrektor, pedagog

 

Rozwijanie umiejętności reagowania                         w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Stosowanie procedur i regulaminów

wszyscy uczniowie

IX-VI

wszyscy n-le

 

Monitorowanie i diagnozowanie sytuacji szkolno-wychowawczej ucznia

wszyscy uczniowie

I półrocze, V, VI

wszyscy n-le

 

 

 

 

 

X.           Zadania skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców

 

 

Zadanie

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

Uwagi

o realizacji

 

Zadania skierowane do nauczycieli

 

 

Wg harmonogramu WDN i doskonalenia nauczycieli

 

dyrektor

 

 

 

Zadania skierowane do pracowników szkoły

 

 

 

 

Szkolenie BHP

 

Szkolenie na temat sposobu postępowania w przypadku niepokojących zachowań uczniów, właściwej reakcji na przebywanie osób postronnych na terenie szkoły

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

Zadania skierowane do rodziców

 

Warsztaty dla rodziców: „Moje dziecko dobrym uczniem”, „Przełomowa czwarta klasa”

 

Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV

 

Zapoznanie z wynikami nadzoru pedagogicznego

 

Zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z ofertą edukacyjną szkół średnich

 

Wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami

 

Propagowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do rodziców

dyrektor,     pedagog, wychowawcy klas

 

 

  

 

XI.         Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 

   Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ma koncepcję otwartą. Analiza jego skuteczności polega na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu. Przeprowadzana będzie poprzez:

ü   obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

ü   analizę dokumentacji,

ü   przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

ü   rozmowy z rodzicami,

ü   wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

ü   analizę przypadków,

ü   analizę sprawozdań i wniosków nauczycieli z pracy dydaktycznej i wychowawczej,

ü   analizę czynników chroniących oraz czynników ryzyka zawartych w diagnozie.

 

   Ewaluacja jest pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości programu. Pozwala na podjęcie decyzji, w jakiej formie ma być dalej realizowany i czy należy go modyfikować. P ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,rzeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół zadaniowy powołany przez dyrektora.                  Z wynikami zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach w dniu………………………………