INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ODBYWAJĄCYCH ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach ogłasza nabór do szkoły na rok szkolny 2021/22

Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia

(druk do pobrania w Przedszkolu, bądź na stronie internetowej Szkoły)

Rekrutacja ( dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) będzie trwała od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

Wypełnione zgłoszenia należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do budynku szkoły!

ZAŁĄCZNIKI:


"Informuję, że wszyscy kandydaci, których wnioski wpłynęły do Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach zostali przyjęci".