Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do klasy I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żędowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Zapisy trwają od 10.04.2017r. do 24.04.2017r.,

postępowanie uzupełniające od dnia 26.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.

Wypełnione zgłoszenia/wnioski należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach 0d 8.00 do 15.00.

Zgłoszenia/wnioski należy pobrać klikając odpowiedni link na stronie szkoły lub odebrać  w sekretariacie szkoły:

Pragniemy przypomnieć, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Natomiast na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

 

1. Zgłoszenie dziecka z obwodu (dziecko 7 letnie)

2. Zgłoszenie dziecka z obwodu (dziecko 6 letnie)

3. Wniosek o przyjęcie spoza obwodu

4. Oświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6 letnie)