KOMUNIKAT

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do klasy I szkoły podstawowej

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach informuje, że zapisy do szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/19 prowadzone będą od 09.02.2018 r do 23 .02. 2018 r w godz. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej

    1. Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia

( druk do pobrania w przedszkolu , na stronie www.zsgzedowice.zawadzkie.pl , bądź w sekretariacie szkoły)

           2. Na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1. Zgłoszenie dziecka z obwodu

2. Wniosek o przyjecie spoza obwodu

3. Rekrutacja-zarządzenie1

4. Rekrutacja-zarządzenie2