KOMUNIKAT

   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach informuje, że nabór do szkoły w roku szkolnym 2019/20 prowadzony będzie od 11.02.2019 r. do 22.02.2019 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00  

1. Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia (druk do pobrania w Przedszkolu, bądź w sekretariacie Szkoły)

2. Na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

1. Zgłoszenie dziecka z obwodu

2. Wniosek o przyjecie spoza obwodu

3. Rekrutacja-zarządzenie